Prava djece u Europskoj uniji - pravni okvir - Hrabar, Dubravka

In: Korać Graovac, A., Majstorović, I. (Eds.): Europsko obiteljsko pravo.


III. Prava djece u Europskoj uniji – pravni okvir

1.           Uvod
2.           Dokumenti Europske unije vezani uz prava djece
2.1.       Ugovor o Europskoj uniji (2010.)
2.2.       Povelja o temeljnim pravima Europske unije (2010.)
2.2.1.    Sloboda misli, savjesti i vjeroispovijedi (čl. 10.)
2.2.2.    Pravo na obrazovanje (čl. 14.)
2.2.3.    Prava djece (čl. 24.)
2.3.       Smjernice EU za promicanje i zaštitu prava djece (2007.)
2.4.       Strategija EU o pravima djece (2009.)
2.5.       Agenda EU o pravima djece (2011.)
3.           Prava djece u Europskoj uniji – pro futuro
4.           Zaključna razmatranja i sugestije

logo_cide_unige_h120_ENG.png

Children’s Rights European Academic Network (CREAN)

c/o Centre for Children’s Rights Studies
University of Geneva, Valais Campus
PO Box 4176
CH 1950 Sion 4 - Switzerland
 
crean@unige.ch
Tel. +41 (0)27 205 73 06
Top