Nova procesna prava djeteta – europski pogled - Hrabar, Dubravka

Prava djece predstavljaju dio globalnoga javnog (pravnog) poretka i donošenjem različitih međunarodnih, pa tako i europskih dokumenata, sve se dalje i dublje razrađuju sa svrhom prihvaćanja u svim zemljama i unificiranja pravnog položaja djece. Europska unija na deklarativnoj razini promiče prava djece, i tek zadnjih godina stvara strategiju kako pojedina prava djece u praksi bolje zaštititi. Karakteristika je Unije što se u mnogome oslanja na dokumente Vijeća Europe, i time, ratificiranjem konvencija od strane država članica, postiže jednaki standard u zaštiti pojedinih prava djece. Između velikog broja prava djece koje štiti Konvencija o pravima djeteta, velika se važnost pridaje pravu djeteta na izražavanje mišljenja. Iz teoretskog pogleda kako navedeno pravo predstavlja jedno od izvornih prava djeteta proizlazi i potreba da se ono štiti u različitim situacijama, pa na tom temelju izrastaju i nova procesna prava djece. Europska unija donijela je nekoliko dokumenata koji se bave pravnim statusom djece pred sudskim (i upravnim) tijelima. Zajedničko im je što otvaraju mogućnosti novih akcija na nacionalnim područjima i što zahtijevaju promjenu pravosuđa u smislu priznavanja aktivnog procesnog legitimiteta djece čak i kad nisu nominalno stranke u postupku. Osim toga, iz različitih akcija i strategija koje posljednjih godina provodi Europska unija, razvidno je da se mijenjaju klasična procesna pravila, te da će nacionalni sustavi morati promijeniti svoje zakonodavstvo u smislu većeg uvažavanja prava djeteta na izražavanje vlastitog mišljenja.

logo_cide_unige_h120_ENG.png

Children’s Rights European Academic Network (CREAN)

c/o Centre for Children’s Rights Studies
University of Geneva, Valais Campus
PO Box 4176
CH 1950 Sion 4 - Switzerland
 
crean@unige.ch
Tel. +41 (0)27 205 73 06
Top