Stavovi studenata prava prema kaznenom pravnom sustavu-Ajduković, M., Herceg, B., Radić, I., Novokmet, A., Vukušić, I.

U radu su prikazani stavovi studenata pravnih fakulteta u Osijeku (N = 100), Splitu (N = 90) i Zagrebu (N = 172) prema kaznenom pravnom sustavu. U istraživanju je korištena Skala stavova prema kaznenopravnom sustavu od 28 tvrdnji koje se odnose na stav prema zakonima i kaznenoj politici, policiji, državnom odvjetništvu, sucima i braniteljima/odvjetnicima. Pokazalo se da studenti prava imaju općenito blago negativan stav prema kaznenom pravnom sustavu. Najkritičniji su prema policiji, a najskloniji državnom odvjetništvu i sucima. Uvid u rezultate pokazuje da je kod značajnog broja tvrdnji Skale stavova prema kaznenom pravnom sustavu (15 od 28) više od trećine studenata prava, sudionika istraživanja, izrazilo neutralan stav, odnosno da se sa sadržajem te tvrdnje niti slažu niti ne slažu. Tom aspektu posvećena je posebna pozornost pri analizi i raspravi rezultata. Na kraju rada prikazane su daljnje mogućnosti istraživanja u ovom području.

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=137181

logo_cide_unige_h120_ENG.png

Children’s Rights European Academic Network (CREAN)

c/o Centre for Children’s Rights Studies
University of Geneva, Valais Campus
PO Box 4176
CH 1950 Sion 4 - Switzerland
 
crean@unige.ch
Tel. +41 (0)27 205 73 06
Top