Psihosocijalni korelati stavova studenata prava prema kaznenopravnom sustavu-Ajduković, M., Ručević, S., Herceg, B., Novokmet, A.

U radu su prikazani rezultati istraživanja povezanost stavova studenta prava prema kaznenom pravnom sustavu sa njihovim vjerovanjem u pravedni svijet, osobnim iskustvima sa pravosudnim sustavom, razinom rizičnosti ponašanja i nekim socio-demografskih obilježja. U istraživanju je sudjelovalo 362 studenta 3. i 4. godine Pravnog fakulteta u Osijeku, Splitu i Zagrebu. Podaci su pokazali da studenti prava imaju blago negativni stav prema kaznenom pravnom sustavu. Najkritičniji stav imaju prema policiji, a najskloniji su državnom odvjetništvu i sucima. Razlike između studenata tri Pravna fakulteta su zanemarive. Studenti procjenjuju da na njihove stavove prema kaznenom pravnom sustavu je najviše utjecalo obrazovanje tijekom studija, zatim mediji, a najmanje osobno iskustvo s pravosuđem. Stav prema kaznenom pravnom sustavu je povezan sa spolom (mladići imaju pozitivniji stav), smoprocjenom utjecaja obrazovanja (r = 0,11; p < 0,05), medija (r = -0,20; p < 01) i osobnog iskustva s pravosudnim sustavom kao žrtve (r = -0,16; p < 0,01), te s generalnim vjerovanja u pravedni svijet (r = 0,33; p < 0,01). Dobiveni rezultati su komentirani pod vidom njihove primjene u unapređenju obrazovanja studenata prava.

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=126954

logo_cide_unige_h120_ENG.png

Children’s Rights European Academic Network (CREAN)

c/o Centre for Children’s Rights Studies
University of Geneva, Valais Campus
PO Box 4176
CH 1950 Sion 4 - Switzerland
 
crean@unige.ch
Tel. +41 (0)27 205 73 06
Top